Verklaring van erfrecht

Voor de afwikkeling van een nalatenschap is een verklaring van erfrecht een onmisbaar document.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een door een notaris opgestelde notariële akte die een belangrijke rol speelt bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Uit de verklaring van erfrecht blijkt o.a.:

  • Wie er is overleden.
  • Met wie hij of zij gehuwd was.
  • Wie zijn of haar kinderen waren.
  • Of er al dan niet een testament door de overledene is gemaakt.
  • Wie de erfgenamen zijn en voor welk deel van de nalatenschap dat geldt.
  • Of er een executeur of bewindvoerder is.
  • Wie er bevoegd is om de nalatenschap te beheren en af te wikkelen.
  • Of de in de verklaring genoemde erfgenamen over de nalatenschap mogen beschikken.

Waarvoor is de verklaring van erfrecht nodig?

Wanneer iemand in uw omgeving overlijdt, komt er veel op u af. Op zo’n moment moet er van alles geregeld worden rondom de begrafenis of crematie. Maar er zijn ook andere praktische zaken waar u ineens mee te maken krijgt, zoals het regelen van bankzaken en het op de hoogte stellen van diverse instanties. De verklaring van erfrecht is vaak noodzakelijk om bij een bank of verzekeraar als erfgenaam een uitbetaling van bepaalde gelden op te kunnen eisen of toegang te kunnen krijgen tot bepaalde rekeningen. Allerlei instanties verlangen daarom een verklaring van erfrecht. Wanneer u start met het afwikkelen van een nalatenschap, is de verklaring van erfrecht hierbij vrijwel altijd een onmisbaar document.

Bel ons:

078-630 98 68
U kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00-12:30 uur en van 13:30-17:00 uur.

E-mail ons:

notaris@dovianus.com

Waarom kiest u voor ons?

Deskundig en persoonlijk advies

Informele sfeer

Gunstige all-in tarieven

Wat doet de notaris?

Om de verklaring van erfrecht te kunnen afgeven, zal de notaris uitzoeken wie de erfgenamen zijn van de overledene. Daarvoor wint hij inlichtingen in bij de familie van de overledene en bij de Gemeentelijke Basis Administratie. Zo controleert hij de gegevens van de nabestaanden. De erfgenamen worden door de notaris gevraagd om te beslissen of zij al dan niet de nalatenschap wensen te aanvaarden.

De notaris informeert of er een testament is en of het aangetroffen testament het laatste testament van de overledene is. Deze inlichtingen verkrijgt hij bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag.  Vervolgens zal de notaris in het boedelregister van de rechtbank laten inschrijven, dat hij een ‘verklaring van erfrecht’ heeft afgegeven.

Wat kunt u het beste doen als erfgenaam?

Omdat er volgens het erfrecht korte termijnen kunnen gelden voor beslissingen die door de erfgenamen moeten worden genomen, is het verstandig om zo snel mogelijk na het overlijden van de persoon in kwestie, contact op te nemen met de notaris. Zo kan de afwikkeling van de nalatenschap zo goed mogelijk worden bespoedigd.

Welk testament het meest aansluit bij uw persoonlijke situatie, kan de notaris u het beste uitleggen. Wilt u meer weten? Neem contact op met ons kantoor. Wij nodigen u graag uit voor een persoonlijk gesprek.

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Bel ons gerust op telefoonnummer: 078-630 98 68 of stuur ons een e-mail: notaris@dovianus.com

Menu