Afwikkeling nalatenschappen

Bent u betrokken bij het afwikkelen en verdelen van een nalatenschap? Wij kunnen u hierbij adviseren en u in deze complexe periode van dienst zijn.

Wat is een nalatenschap?

Een nalatenschap of erfenis is het vermogen dat iemand achter laat wanneer hij of zij overlijdt. Onder een nalatenschap wordt verstaan het geheel van bezittingen en schulden dat wordt nagelaten door degene die overleden is.

Emoties en afhandelen van zaken

Bent u betrokken bij het verdelen en afwikkelen van een nalatenschap? U krijgt dan in korte tijd veel te verwerken. Naast alle emoties zijn er helaas ook zakelijke beslissingen die genomen moeten worden. Zo moet u bijvoorbeeld de bankzaken regelen of abonnementen opzeggen. Misschien moet de woning worden leeggeruimd en verkocht. Dan is er nog het verdelen van de inboedel over de erfgenamen en de belastingaangiften die gedaan moeten worden. Ook is het nodig om instanties zoals pensioenfondsen en verzekeraars op de hoogte te stellen van het overlijden.

Om deze zaken te kunnen regelen wordt u door diverse instanties om een verklaring van erfrecht gevraagd. De verklaring van erfrecht is een notariële akte en moet door een notaris worden opgemaakt. Wanneer u start met het afwikkelen van een nalatenschap, is het aanvragen en laten opmaken van een verklaring van erfrecht vrijwel altijd de eerste stap.

Wat kan de notaris voor u doen?

Naast het opmaken van deze notariële akte, kan ons notariskantoor u veel werk uit handen nemen in deze ingewikkelde en emotionele tijd. Zo kan de notaris optreden als contactpersoon en deskundig advies geven over hoe u het beste de zaken rondom het afwikkelen van de nalatenschap kunt regelen: met elkaar (de erfgenamen of andere rechtsopvolgers) en met alle betrokken instanties. Soms is er kans op een conflict bij het verdelen van de nalatenschap omdat betrokkenen het niet eens zijn met elkaar. Dit kunt u beperken of voorkomen door tijdig de notaris in te schakelen. Wij kunnen u dan helpen om de afwikkeling van de nalatenschap alsnog goed te kunnen regelen.

Bel ons:

078-630 98 68
U kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00-12:30 uur en van 13:30-17:00 uur.

E-mail ons:

notaris@dovianus.com

Waarom kiest u voor ons?

Deskundig en persoonlijk advies

Informele sfeer

Gunstige all-in tarieven

Aangifte erfbelasting

Afhankelijk van de omvang van de nalatenschap, is het verplicht om aangifte voor de erfbelasting te doen. Als u als executeur/gemachtigde daar specifieke bevoegdheden voor heeft, kunt u zelf deze aangifte doen en de gehele nalatenschap verder afwikkelen.
Uiteraard kan de notaris u hiermee als erfbelastingdeskundige ook van dienst zijn en waar nodig ondersteuning bieden.

Een andere mogelijkheid is, dat de overledene een testament heeft laten opstellen, waarin hij/zij een notaris aangewezen heeft als executeur. In dat geval doet de notaris de afwikkeling van de nalatenschap voor de erfgenamen.

Gevolgen aanvaarden nalatenschap

Een nalatenschap ontstaat dus als gevolg van het overlijden van iemand. De erfgenamen zijn in deze nalatenschap gerechtigd. Zij hebben recht op ontvangst van de bezittingen maar zijn ook, in gelijke mate als de overledene dat was, verplicht de schulden van de nalatenschap te voldoen.

Schulden kunnen o.a. zijn:

  • De kosten van de begrafenis of crematie.
  • De schulden die er al waren ten tijde van het overlijden, zoals: achterstanden in betalingen van huur of hypotheek, energie, verzekeringspremies.
  • Roodstaan bij de bank.
  • De kosten die gemaakt worden om de nalatenschap af te wikkelen.

Wilt u als erfgenaam niet het risico lopen om verantwoordelijk te zijn voor de schulden, dan is het mogelijk de nalatenschap beneficiair of onder het voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden. Iedere erfgenaam neemt individueel een eigen beslissing over zuivere of beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap.

 Als er na betaling van alle schulden nog bezittingen over zijn, komen deze ten goede aan de (beneficiaire) erfgenamen.

Ook kan een erfgenaam de nalatenschap verwerpen. Dit gebeurt als hij helemaal geen erfgenaam wil zijn.

Beneficiaire aanvaarding
Zowel bij het zuiver als het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap zullen er enkele formaliteiten bij de rechtbank geregeld moeten worden. Hiervoor bent u vervolgens griffierecht verschuldigd. Ons notariskantoor kan u hierbij van advies dienen.

Wilt u meer weten over de afwikkeling van een nalatenschap? Of zijn er onduidelijkheden over schulden en bezittingen en bent u niet voldoende op de hoogte van alle zaken rondom een nalatenschap?

Neemt u dan gerust contact op met ons notariskantoor. Mr. Remus Dovianus kan u adviseren en van dienst zijn, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen met betrekking tot het zuiver dan wel beneficiair aanvaarden van de nalatenschap.

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Bel ons gerust op telefoonnummer: 078-630 98 68 of stuur ons een e-mail: notaris@dovianus.com

Menu