Scheiden

In deze moeilijke periode kan de notaris u helpen bij het verdelen van de vermogensgemeenschap en het correct afhandelen
van uw huwelijkse voorwaarden of samenlevingsovereenkomst.

Scheiden of beëindigen andere samenlevingsvorm

U heeft besloten om niet meer met elkaar verder te gaan: u gaat scheiden of verbreekt een andere samenlevingsvorm zoals een geregistreerd partnerschap. In deze lastige tijd, waarin u beiden veel emoties moet verwerken, krijgt u ook te maken met het regelen van diverse juridische zaken. Er komen allerlei vragen voorbij, zoals: wat regelen we voor de kinderen, wat doen we met het huis, wat moet er gebeuren met de overige bezittingen?

Wat doet de notaris voor u bij een scheiding?

Een notaris kan u helpen bij het verdelen van de vermogensgemeenschap en het correct afhandelen van de huwelijkse voorwaarden of de samenlevingsovereenkomst, o.a. door:

  • Het opstellen van een akte van verdeling.
  • Het opstellen van een hypotheekakte voor financiering, ook bij afkoop van overwaarde van de gezamenlijke woning.
  • Het opstellen van een eigendomsakte en/of hypotheekakte voor een nieuwe woning.
  • Het veilig stellen van schenkingen of verkrijgingen uit nalatenschappen die tijdens het huwelijk of het samenlevingsverband zijn verkregen, en die eventueel onder de uitsluitingsclausule zijn toebedeeld aan u of uw (ex)partner.
  • Het wijzigen of herroepen van uw testament of het opstellen van een nieuw testament.

Wat kunt u zelf doen?

Wanneer de scheiding in onderling overleg en goede harmonie verloopt, kunt u zelf de meeste gemeenschappelijke goederen wel verdelen. Indien er ook onroerend goed is of aandelen in een vennootschap moeten de verdeling daarvan echter bij notariële akte plaatsvinden.

Bel ons:

078-630 98 68
U kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00-12:30 uur en van 13:30-17:00 uur.

E-mail ons:

notaris@dovianus.com

Waarom kiest u voor ons?

Deskundig en persoonlijk advies

Informele sfeer

Gunstige all-in tarieven

Akte van verdeling

In een akte van verdeling wordt de woning toegedeeld aan één van de partners. Hij/zij zal de andere partner moeten uitkopen. Deze akte wordt na ondertekening bij de notaris ingeschreven bij het kadaster waardoor de woning op één naam komt te staan.

Ook moet dan veelal het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor een van de partners worden geregeld. Dit houdt in, dat de partner aan wie het huis niet is toebedeeld, ook niet meer verantwoordelijk is voor de (hypotheek)schuld die nog op de woning rust.

Is een convenant of vaststellingsovereenkomst het zelfde als een akte van verdeling?

In een echtscheidingsconvenant zijn door u of uw advocaat, onderlinge afspraken vastgelegd die u en uw (ex)partner samen hebben gemaakt. Dit kan ook als u ongehuwd samen woonde. Alleen wordt in dat geval veelal gesproken van een vaststellingsovereenkomst. In beide gevallen dient volgens de wet, de verdeling van onroerend goed of van aandelen in een vennootschap, vastgelegd te worden in een notariële akte. Het convenant of de vaststellingsovereenkomst op zich zijn niet voldoende om de eigendom over te dragen, er dient dan nog een akte van verdeling te worden opgemaakt.

Wilt u weten of in uw situatie een akte van verdeling nodig is? Of heeft u meer informatie nodig over het beëindigen van de huwelijkse voorwaarden, of een andere samenlevingsvorm? Mr. Remus Dovianus kan u informeren en begeleiden bij het correct afhandelen van bovengenoemde zaken. Neemt u gerust contact op met ons notariskantoor.

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Bel ons gerust op telefoonnummer: 078-630 98 68 of stuur ons een e-mail: notaris@dovianus.com

Menu