Levenstestament

Wanneer u niet meer in staat bent om zelf belangrijke zaken te regelen kunt u door middel van een levenstestament
iemand aanwijzen die namens u kan handelen.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een document waarin vastgelegd wordt, wat er moet gebeuren als u zelf niet meer tot handelen in staat bent. Ook wordt hierin vastgelegd wie er namens u mag handelen. Deze persoon krijgt een volmacht.

Een levenstestament treedt in werking tijdens uw leven. Daarmee verschilt het van een gewoon testament, dat ná het overlijden pas in werking treedt en waarin o.a. geregeld wordt, wat en aan wie er nagelaten wordt.

Waarom heb ik een levenstestament nodig?

Niet iedereen heeft een levenstestament nodig. Het hangt af van de persoonlijke situatie. Indien u vermogen heeft, onroerend goed bezit of een aandelenportefeuille beheert en/of u specifieke wensen heeft ten aanzien van medische verzorging, is het zinvol een levenstestament te laten opstellen. Wanneer u zelf niet meer in staat bent om belangrijke zaken te regelen door bijvoorbeeld een ongeluk of door ziekte, kan iemand dat voor u doen.

Betrokkenen zoals familie, vrienden, een zakenpartner en/of zorghulpverleners weten door middel van het levenstestament, wat uw wensen zijn en aan wie u de volmacht heeft gegeven. Het levenstestament wordt notarieel vastgelegd.

Bel ons:

078-630 98 68
U kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00-12:30 uur en van 13:30-17:00 uur.

E-mail ons:

notaris@dovianus.com

Waarom kiest u voor ons?

Deskundig en persoonlijk advies

Informele sfeer

Gunstige all-in tarieven

Bewindvoering voorkomen

Wanneer u geen levenstestament heeft en er doet zich een situatie voor waarbij u niet meer zelf kunt handelen, zal er door de kantonrechter een bewindvoerder moeten  worden benoemd. Dit zal meestal een familielid zijn, maar kan ook een zorghulpverlener of een stichting zijn.

Wanneer het dus voor u belangrijk is dat een specifiek persoon uw belangen zou kunnen behartigen, laat u zich dan informeren door de notaris over het levenstestament.

De vraag of voor u een levenstestament zinvol zou kunnen zijn en welke zaken u dan precies moet of wilt regelen, kunt u het beste bespreken met de notaris. Neem daarvoor contact op met ons kantoor.

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Bel ons gerust op telefoonnummer: 078-630 98 68 of stuur ons een e-mail: notaris@dovianus.com