Oprichten rechtsperoon

Flex-BV, NV, vereniging of stichting? De notaris kan de fiscale en juridische aspecten van deze rechtsvormen voor u op een rij zetten.

Nieuw bedrijf starten? Een rechtsvorm kiezen!

U heeft besloten een bedrijf te starten of voor uzelf te beginnen als zzp’er. Als beginnend ondernemer komt er veel op u af. Er moet veel geregeld worden rondom het opstarten van een bedrijf: ook op fiscaal en juridisch gebied. Iedere ondernemer in Nederland, moet een rechtsvorm bepalen voor zijn of haar bedrijf. De gekozen rechtsvorm is van directe invloed op de aansprakelijkheid en de fiscale verplichtingen.

Kiest u voor een Flex-BV , NV, vereniging of stichting? De notaris kan de fiscale en juridische aspecten van deze rechtsvormen voor u op een rij zetten, en samen met u bepalen wat het beste bij uw onderneming past.

Wij nodigen u graag uit voor een bespreking op ons kantoor.

Rechtsvorm bestaande onderneming aanpassen

U bent ooit begonnen als eenmanszaak maar uw bedrijf is gegroeid en inmiddels heeft u personeel in dienst of gaat u samenwerken met andere ondernemers of belanghebbenden. De rechtsvorm moet daarom worden aangepast naar bijvoorbeeld een BV. Ook kan een toekomstige bedrijfsoverdracht een reden zijn om alles nog eens goed op een rijtje te zetten. De notaris kan u daarbij helpen. Samen met u bekijkt hij uw privésituatie en zal adviseren op het gebied van de toepasselijke wettelijke en fiscale regels.

Wat doet de notaris voor u?

Notariskantoor Remus Dovianus is u graag van dienst bij de oprichting van bijvoorbeeld uw Flex-BV, vereniging of stichting. Bij de oprichtingsakte worden de statuten ofwel de grondregels van de rechtspersoon vastgelegd. Denk daarbij aan het omschrijven en vastleggen van aansprakelijkheid, het doel van de onderneming of vereniging/stichting, het overdragen of het uitgeven van aandelen en de inbreng van kapitaal in een vennootschap.

De statuten moeten worden gedeponeerd bij het Handelsregister. Ook dit regelt de notaris voor u.

Bel ons:

078-630 98 68
U kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00-12:30 uur en van 13:30-17:00 uur.

E-mail ons:

notaris@dovianus.com

Waarom kiest u voor ons?

Deskundig en persoonlijk advies

Informele sfeer

Gunstige all-in tarieven

Oprichten Flex-BV of NV / statutenwijzigingen of oprichten stichting of vereniging?

Maak uw keuze:

Oprichting Flex-BV of NV / Statutenwijziging

Oprichting Flex-BV of NV / Statutenwijziging

Besloten vennootschappen (BV´s) en naamloze vennootschappen (NV´s) worden opgericht bij een notariële akte van oprichting. In deze akte worden de statuten vastgelegd. Het is uiteraard belangrijk dat deze statuten zoveel mogelijk aansluiten op uw wensen. Dit bespreekt de notaris van tevoren met u en geeft u hierover advies.

Wat staat er in de statuten?

 • De naam van de onderneming.
 • Het doel van de onderneming.
 • De vermelding van de inbreng van het kapitaal in de vennootschap.
 • De regeling van de zeggenschap binnen de onderneming of de organisatie van de vennootschap.
 • Een eventuele blokkeringsregeling.

Vervolgens verzorgen wij de nodige formaliteiten bij de Kamer van Koophandel.

Bestaande statuten wijzigen
Heeft u al statuten? Het kan zijn dat uw statuten moeten worden vernieuwd, dan wel gewijzigd. Ook hiervoor kunt u bij ons notariskantoor terecht.

Let op! Zijn de statuten van uw bedrijf vastgelegd vóór 1 oktober 2012? Door nieuwe wetgeving omtrent de Flex-BV, zijn er nieuwe voorschriften en mogelijkheden ontstaan. Laat ons de statuten van uw bedrijf beoordelen zodat wij u vervolgens van advies kunnen dienen over eventuele wijzigingen.

Aandelenoverdracht
Om aandelen in een besloten vennootschap rechtsgeldig te kunnen overdragen, is in Nederland een notariële akte vereist. Met de overdracht van aandelen wordt ook de onderneming, die in de vorm van een besloten vennootschap wordt gedreven, overgedragen. De notaris zal naast het opstellen van de akte, ook moeten onderzoeken of de verkoper wel echt de rechthebbende op zijn aandelen is. Als er naast het overdragen van de aandelen ook iets verandert in de directie van de BV moet de notaris dit melden aan de KvK.

In de akte van overdracht wordt o.a. melding gemaakt van:

 • De overeengekomen prijs van de aandelen.
 • Of de prijs rechtstreeks wordt voldaan, in termijnen of via een lening.
 • Wie welke kosten draagt.
 • De wijze van verkrijging van de aandelen.
 • De datum van toerekening van dividend.
 • Garanties met betrekking tot de balans van de vennootschap.
 • Alle overige bijkomende afspraken die door de kopende en verkopende partij worden overeengekomen.

Voor alle betrokken partijen is het belangrijk om duidelijk inzichtelijk te krijgen, wat na ondertekening de wederzijdse verplichtingen zijn.

Onze notaris kan u het juiste advies geven met betrekking tot de overdracht van aandelen en de akte van overdracht voor u opstellen.

Stichting of Vereniging

Stichting of Vereniging
De oprichting van een stichting of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, kan uitsluitend via een notariële akte worden gedaan.

Notariskantoor Remus Dovianus helpt u bij het opstellen van deze akten. Wij informeren u graag over de kenmerken van beide rechtsvormen en de daarbij horende mogelijkheden. Ook adviseren wij u op het gebied van fiscale en juridische aspecten waar u mee te maken krijgt tijdens en na het oprichten van een vereniging of stichting.

Vereniging
Een vereniging is een veel gebruikte organisatievorm, met leden die een gemeenschappelijk doel nastreven. Zij mag alleen winst maken en fondsen vormen, indien die ten goede komen aan dat gemeenschappelijk doel. Vaak liggen de doelen van een vereniging in de recreatieve of culturele sfeer.

Voor de oprichting van een vereniging zijn minimaal twee oprichters nodig: de leden en het bestuur. Om volledig rechtsbevoegd te zijn, moet de vereniging zijn opgericht bij notariële akte: dit is een veel voorkomende eis van subsidieverstrekkers.

Notariskantoor Remus Dovianus verzorgt de oprichtingsakte, de wijziging van de statuten en zorgt voor de inschrijving in het handelsregister. Het oprichten van een vereniging met tussenkomst van een notaris zorgt ervoor, dat de bestuursleden niet persoonlijk aansprakelijk worden.

Wij nodigen u graag uit op ons notariskantoor zodat wij snel, efficiënt en tegen een gunstige prijs de vereniging voor u kunnen oprichten.

Stichting
Een stichting is een rechtspersoon en kent in tegenstelling tot een vereniging geen leden. De stichtingsvorm is ideaal voor veel goede doelen, maar kan ook nuttig zijn voor mensen met een zelfde hobby, levensbeschouwing of politieke overtuiging.

Een stichting dient te worden opgericht bij notariële akte.

Net als bij de vereniging moeten er statuten worden opgesteld. Daarin zijn bijvoorbeeld de naam, het doel en de bestuursbenoeming geregeld.

Wanneer bestaande statuten van een stichting moeten worden gewijzigd, moet dit ook altijd in een notariële akte worden vastgelegd.

De stichting moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook deze inschrijving kan door de notaris worden verzorgd.

Wilt u een Flex-BV of NV oprichten? Of wilt u weten wat er zoal bij de oprichting van een stichting of vereniging komt kijken? Neemt u dan contact op met ons notariskantoor. De notaris kan de fiscale en juridische aspecten van deze rechtsvormen voor u op een rij zetten, en samen met u bepalen wat het beste bij uw onderneming past.

Wij nodigen u graag uit voor een bespreking op ons notariskantoor in Dordrecht.

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Bel ons gerust op telefoonnummer: 078-630 98 68 of stuur ons een e-mail: notaris@dovianus.com

Menu